25. VÝROČÍ FIRMY

Firma LAER završila v prosinci 2016 čtvrtstoletí svého úspěšného fungování.
Po nedávno převzaté zodpovědnosti si plně uvědomuji skutečnost, že firma je taková, jací jsou lidé, kteří v ní a pro ni pracují. Pokusím-li se ohlédnout dozadu nejen za sebe, ale především za zakladatele firmy Ing. Jaroslava Volka. Myslím, že vždy byl a nadále by mohl být na „na své dítě“ velice pyšný nebo ještě lépe hrdý. Hrdý na to, co jsme společně dokázali.
V průběhu let se firma vyvíjela a různě transformovala do dnešní podoby. Chtěl bych poděkovat jménem nejen svým, ale především jménem zakladatele firmy, mého otce, všem jednotlivcům z řad zaměstnanců, kteří ve firmě působí, nebo firmou prošli, partnerům, zákazníkům a dodavatelům, kteří nám pomáhali svým úsilím a profesní zdatností vybudovat firmu do nynější úrovně a postaveni.
Naše společná práce vždy měla a stále má svůj smysl.

Ing. Artur Volek
jednatel firmy LAER
Na trhu od roku 1991 EN ISO 9001:2008 +420 596 115 114