Co obnáší změny v rozúčtování tepla pro rok 2016?

ZMĚNY V ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA
 
 
Rozúčtování nákladů na vytápění v bytových domech má být počínaje rokem 2016 spravedlivější. Nová pravidla pomohou domácnostem, které své byty vytápějí průměrně – tedy ani výrazně více než ostatní v domě, ale ani výrazně méně.

Dosud platilo, že domácnosti s nízkou spotřebou tepla mohou ušetřit až 40 % nákladů oproti průměru celého domu. Podle nových pravidel půjde nyní uspořit maximálně 20 % oproti průměru ostatních domácností. I kdyby se v bytě vůbec netopilo, bude muset jeho majitel (nájemník) v zásadě zaplatit 4/5 průměrné spotřeby ostatních obyvatel domu.
 
Čtyřicetiprocentní limit dosud platil také opačným směrem. I domácnost s výrazně vyšší spotřebou si tedy připlatila maximálně 40 % nad průměrné náklady domu. Nově se limit zvyšuje na 100 % – celkový účet tak může být až dvojnásobný oproti průměru. 

Nová vyhláška současně umožní majitelům domů (společenstvím vlastníků), aby skutečná spotřeba hrála v celkovém vyúčtování výraznější roli než dosud. Náklady se dělí na základní složku, která je nezávislá na chování konkrétní domácnosti (typicky jde o velikost bytu a podíl na společných prostorech domu), a spotřební složku, kterou lze ovlivnit regulací topení v konkrétním bytě. Základní složka dosud mohla tvořit 40 až 50 % celkových nákladů, nově to bude 30 až 50 %.

Vyšší příplatek za nadprůměrnou spotřebu je na první pohled logický – nevýhody bytů v rozích domů mají kompenzovat speciální koeficienty určené vyhláškou. Lidé, kteří vytápějí výrazně méně než ostatní, případně netopí vůbec, si dle nové vyhlášky připatí.  

Příkladem je nevytápěný byt mezi dvěma vytápěnými. Díky prostupnosti zdí totiž do takového bytu proniká teplo od vedlejšího bytu a teplota tam klesne maximálně o tři stupně.  

Hlavní změny v předpisech:  

 Na trhu od roku 1991 EN ISO 9001:2008 +420 596 115 114