Elektronická správa

Služby v oblasti „elektronická správa“

Služba spočívá v zavedení a administraci webových stránek klientů. Zde jsou k dispozici všechny základní dokumenty a aktuální informace a aktuální výstupy z databází, veškeré potřebné kontakty a přímý vstup do diskusního fóra a e-mailové komunikace správce.

 

Výhody

rychlá a přehledná elektronická komunikace
informace kdykoliv k dispozici
datové výstupy přímo do Vašeho počítače
maximální omezení osobních návštěv – už žádné zbytečné cesty a čekání
zvýšení transparentnosti správy
snadná kontrola činnosti správce i volených orgánu klienta
možnost okamžité reakce na podněty
efektivnější komunikace s vlastníky nemovitostí a nájemci (zvláště těmi, kteří pobývají mimo dané město nebo v zahraničí)
faktické zlepšení komunikace na úrovni vlastník-správce-nájemce

 

Internetové stránky standardně obsahují následující položky, konečný rozsah se upravuje samozřejmě individuálně s ohledem na konkrétní požadavky vlastníků.

 

Hlavní stránka

základní informace o vlastníkovi nemovitosti (jméno/název, adresa, volené orgány, kontakty, bankovní spojení, lokalizace na mapě, foto)
pozvánky na členské schůze
kontakty na správce, havarijní služby a dispečinky veřejných sítí (voda, kanalizace, elektro, plyn, teplo)
hlášení závad správci (propojení e-mailu správce a vlastníka)
ostatní hlášení správci (počty osob, změny úhrad, kontaktů apod. (propojení e-mailu správce)

 

Základní dokumenty

odkaz na aktuální výpis z obchodního rejstříku (družstva/společenství)
odkaz na aktuální výpis z katastru nemovitostí
stanovy (družstva/společenství vlastníků)
prohlášení o rozdělení práva k nemovitosti na vlastnictví jednotek (společenství vlastníků)
domovní řád
požární řád
pravidla pro rozúčtování služeb

 

Zápisy

ze schůzí nebo shromáždění (družstvo, společenství)
ze zasedání představenstev nebo výborů
zápisy kontrolních komisí

 

Seznamy

seznamy vlastníků, družstevníků a nájemců vč.počtu hlášených osob
telefonní a e-mailový adresář

 

Dokumenty ke stažení

různé formuláře pro hlášení změn apod.

 

Aktuality

sdělení představenstva (výboru)
sdělení správce
diskuzní fórum
elektronické referendum
oznámení o konání schůzí představenstev, výborů
oznámení o konání členských schůzí, shromáždění
aktuální výstupy z databázového systému správce

Na trhu od roku 1991 EN ISO 9001:2008 +420 596 115 114