Facility management

Divize Správa majetku – Facility Management na míru


Poskytujeme komplexní služby Facility Managementu pro majitele nemovitostí.

Naší předností jsou dlouholeté zkušenosti se spravováním různorodého a rozsáhlého portfolia nemovitostí majitelů, pro které spravujeme:

a) bytové domy
b) hotelové domy
c) ubytovací a rekreační střediska
d) administrativní budovy
e) podnikatelské areály
f) pozemky všestranného využití

 

Pro majitele nemovitosti jsme obchodním partnerem, kterému profesionální správou nemovitosti napomáháme co nejlépe zhodnocovat jeho investici do nemovitosti.


Naším cílem je spokojený majitel nemovitosti – investor, kterému vhodnou skladbou poskytovaných služeb přímo na míru spravované nemovitosti pomáháme docilovat úspor z provozu vlastněné nemovitosti a co nejvyšší obsazenost, mající vliv na výši tržeb z nájemného spravovaných nemovitostí.
 

Portfolio služeb  


Provozně technická činnost 

veškeré opravy a údržba domů
zajištění posudků Inspektorem nemovitostí
nepřetržitý havarijní dispečink
zajištění veškerých předepsaných revizí a odstranění závad z nich
servis výtahů, vzduchotechniky, klimatizace
demolice
úklid, likvidace odpadů
recepce, ostraha na HD a US
správa a ošetřování pozemků


Ekonomická, správní a právní činnost

veškerá agenda nájemních smluv
úhrady za dodávky služeb
inkaso plateb, evidence plateb, pravidelné vyúčtování
vymáhání pohledávek za neplatiči, žaloby, exekuce
komplexní pojištění majetku vlastníka a všech rizik
kompletní vedení podvojné účetnictví
plnění veškerých daňových povinností
zajistíme právní servis a poradenství ve všech oblastech správy nemovitostí


Investiční činnost

příprava investičního záměru
zadání výběrového řízení na zhotovitele PD k územnímu a stavebnímu řízení
obstarání dokladů a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí
vyřízení stavebního povolení
poradenství při zpracování dokumentace pro provedení stavby
zadání a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby
výkon technického dozoru stavby
ukončení a předání stavby „na klíč", technicko-ekonomické vyhodnocen

Na trhu od roku 1991 EN ISO 9001:2008 +420 596 115 114