Vlastníci bytů a neplatiči

Vlastníci bytů budou mít přednost vůči neplatičům

Práva vlastníků bytů vůči neplatičům příspěvků na správu domů budou silnější. Senát ve středu schválil vlastní předlohu, díky níž společenství vlastníků bytů v bytových domech získají přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů.

Novela se týká občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona. Předpokládá, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně až do desetiny výtěžku z prodeje bytu ve prospěch společenství vlastníků.

V současnosti jsou podle autorů předlohy řádní vlastníci nuceni ručit za závazky těch vlastníků, kteří příspěvky na správu domu nehradí. Jde například o platby za vodné a stočné, teplo, za osvětlení společných prostor a příspěvky do fondu oprav.

Jako nevymahatelné jsou podle zdůvodnění klasifikovány dvě třetiny pohledávek. Předloha by měla napravit současný stav, kdy poctiví plátci doplácejí na nepoctivé.Na trhu od roku 1991 EN ISO 9001:2008 +420 596 115 114