Založení společenství vlastníků

S čím Vám pomůžeme:

Účast na přípravné schůzce, kde se vyřeší konečné znění stanov společenství vlastníků jednotek a navrhnou se členové výboru nebo předseda společenství tak, aby první schůze shromáždění vlastníků proběhla co možná nejrychleji a bez problémů.

Zpracování pozvánek na první schůzi shromáždění vlastníků a jejich rozeslání, příprava podkladů pro schůzi.

Zpracování stanov a vytištění jejich konečné verze každému vlastníku.

Zajištění účasti notáře na první schůzi shromáždění vlastníků, včetně notářského zápisu ze schůze a zpracování návrhu na zápis společenství vlastníků do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Účast zástupce společnosti na první schůzi shromáždění.

Poradenství k této problematice.Na trhu od roku 1991 EN ISO 9001:2008 +420 596 115 114