Změna pravidel pro rozúčtování služeb od 1. 1. 2016

Od 1. 1. 2016 platí nová pravidla pro rozúčtování vzniklých nákladů v Kč na patě domu. Stávající vyhláška MMR č. 372/2001 Sb. se rozdělila do dvou předpisů (Zákon č. 67/2013 Sb. včetně novely č. 104/2015 Sb. a Vyhláška MMR č. 269/2015 Sb.).

Hlavní změny v pravidlech rozúčtování tepla:

V případě jiného zúčtovacího období než je 1. 1. až 31. 12. kalendářního roku platí nová pravidla vždy až pro zúčtovací období, které začíná v roce 2016 (např. rozúčtování za období 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016 se řídí původními pravidly vyhlášky MMR č. 372/2001 Sb.)Na trhu od roku 1991 EN ISO 9001:2008 +420 596 115 114