Funkce předsedy společenství

Funkce předsedy Společenství vlastníků jednotek či bytového družstva

Výkon funkce předsedy SVJ či BD v bytovém domě je náročný a zodpovědný úkol. V době, kdy je na internetu nepřeberné množství informací a doporučení a každý jeden je chytrý a chytřejší a ještě ke všemu dlouholetý soused, je zvládnutí této funkce prekérní záležitost. Nyní však zákon č. 89/2012 Sb. umožňuje převzít plnou právní zodpovědnost za Společenství vlastníků jednotek či BD třetí osobu, voleným smluvním partnerem, a proto nabízíme službu výkonu funkce předsedy SVJ/BD .

VÝHODY:

  1. Převzetí plné zodpovědnosti za správu domu
  2. Snížení/optimalizace mzdových nákladů
  3. Optimalizace nákladů a objemů dodávek od dodavatele služeb pro vaši nemovitost (energie, teplo, voda, plyn, pojištění, po revizní opravy, správce domu, výběrová řízení apod.)
  4. Pravidelné informační výstupy a přehledy činností dostupné všem vlastníkům či nájemcům
  5. Webové stránky s aktualitami
  6. Flexibilita – pro nás je výkon funkce pracovní náplní
  7. Plnou a okamžitou kontrolu nad uzavřenými smlouvami a náklady SVJ/BD

Funkce předsedy SVJ/BD není práce jen tak pro někoho. V první řadě vyžaduje obrovskou psychickou odolnost, hned v druhé řadě znalosti a odbornost. To obnáší slušné povědomí o právu a právních souvislostech, aby předseda zvládl komunikaci s právníky, znalosti stavebně-technických parametrů staveb, domů, orientaci v daňové a účetní problematice, dále pak značné vyjednávací schopnosti a odolnost pro komunikaci s dodavateli čehokoliv i vlastními sousedy. Toto vše my umíme a máme jako společnost v malíčku. Proto dokážeme zajistit vše řádně, včas a především ve prospěch domu jako celku, tedy se zaměřením na úspory a řádné zabezpečení správného fungování domu. V neposlední řadě jsme připraveni obhájit naše rozhodnutí na shromáždění či členské schůzi a nést zodpovědnost za učiněná rozhodnutí a výkony.

PŘEDSEDA SPOLEČENSTVÍ jedná samostatně, a to na základě volby shromáždění SVJ a výkon funkce předsedy je kontrolována kontrolní komisí či revizorem z řad členů SVJ/BD. Jedná striktně na základě platného zákona a přijatých stanov SVJ/BD.

Každý dům, SVJ či BD jsou specifické a je nutné procesy řádně a správně nastavit. Tato témata budou předmětem osobního setkání, kde vám dokáže přínosy této služby, funkce předsedy, náš zástupce vysvětlit a přiblížit.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů