Facilitymanagement

Divize Správa majetku – Facility Management na míru

Poskytujeme komplexní služby Facility Managementu pro majitele nemovitostí.

Naší předností jsou dlouholeté zkušenosti se spravováním různorodého a rozsáhlého portfolia nemovitostí majitelů, pro které spravujeme:

 1. bytové domy
 2. hotelové domy
 3. ubytovací a rekreační střediska
 4. administrativní budovy
 5. podnikatelské areály
 6. pozemky všestranného využití

Pro majitele nemovitosti jsme obchodním partnerem, kterému profesionální správou nemovitosti napomáháme co nejlépe zhodnocovat jeho investici do nemovitosti.
Naším cílem je spokojený majitel nemovitosti – investor, kterému vhodnou skladbou poskytovaných služeb přímo na míru spravované nemovitosti pomáháme docilovat úspor z provozu vlastněné nemovitosti a co nejvyšší obsazenost, mající vliv na výši tržeb z nájemného spravovaných nemovitostí.

Portfolio služeb  

Provozně technická činnost

 • veškeré opravy a údržba domů
 • zajištění posudků Inspektorem nemovitostí
 • nepřetržitý havarijní dispečink
 • zajištění veškerých předepsaných revizí a odstranění závad z nich
 • servis výtahů, vzduchotechniky, klimatizace
 • demolice
 • úklid, likvidace odpadů
 • recepce, ostraha na HD a US
 • správa a ošetřování pozemků

Ekonomická, správní a právní činnost

 • veškerá agenda nájemních smluv
 • úhrady za dodávky služeb
 • inkaso plateb, evidence plateb, pravidelné vyúčtování
 • vymáhání pohledávek za neplatiči, žaloby, exekuce
 • komplexní pojištění majetku vlastníka a všech rizik
 • kompletní vedení podvojné účetnictví
 • plnění veškerých daňových povinností
 • zajistíme právní servis a poradenství ve všech oblastech správy nemovitostí

Investiční činnost

 • příprava investičního záměru
 • zadání výběrového řízení na zhotovitele PD k územnímu a stavebnímu řízení
 • obstarání dokladů a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí
 • vyřízení stavebního povolení
 • poradenství při zpracování dokumentace pro provedení stavby
 • zadání a vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby
 • výkon technického dozoru stavby
 • ukončení a předání stavby na klíč', technicko-ekonomické vyhodnocen
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů