Prohlášení

Rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám

( § 1166 zák.č. 89/2012 Sb. NOZ)

a) právní úkon, kterým může vlastník budovy (byty,nebytové prostory) rozdělit budovu na dům s jednotkami, z nichž každá se stane předmětem samostatného vlastnictví,

b) jedná se o jednostranný právní úkon vlastníka budovy, který je adresován místně příslušnému katastrálnímu úřadu, a kterým vlastník určuje prostorově vymezené části budovy, které se stanou jednotkami a společnými částmi domu.

Prohlášení je nezbytným předpokladem pro převod vlastnictví jednotek. Z toho vyplývá, že pokud nedojde k učinění prohlášení nelze převádět jednotky do vlastnictví fyzických a právnických osob.
Prohlášení musí být učiněno vždy v případě, že se převádí vlastnictví alespoň k jedné jednotce.
Popis jednotek musí být vždy v souladu s jejich kolaudačním určením.
Prohlášením nemůže být jako jednotka vymezen prostor, který nebyl kolaudován jako byt či nebytový prostor nebo není dle platného stavebního povolení jako byt nebo nebytový prostor rozestavěn (např. nelze prohlášením vymezit půdní prostor, garážové stání či třeba sklepní kóji).
Prohlášení určí, které části budovy se stanou jednotkami a které společnými částmi budovy případně, které společné části budovy budou užívány pouze některými vlastníky jednotek.
Vymezením jednotek se určují jejich velikosti a podíly na společných částech domu a pozemku (pokud je vlastník budovy i vlastníkem pozemku).
Podíly na společných částech jsou zlomky, které mají vztah ke všem jednotkám, a zapisují se do veřejného seznamu katastru nemovitostí. Toto je důležitý údaj s ohledem na skutečnost, že rozhodovací pravomoc každého vlastníka jednotky v rámci domu je dána jeho spoluvlastnickým podílem.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů