Založení společenství vlastníků

S čím Vám pomůžeme:

  • Účast na přípravné schůzce, kde se vyřeší konečné znění stanov společenství vlastníků jednotek a navrhnou se členové výboru nebo předseda společenství tak, aby první schůze shromáždění vlastníků proběhla co možná nejrychleji a bez problémů.
  • Zpracování pozvánek na první schůzi shromáždění vlastníků a jejich rozeslání, příprava podkladů pro schůzi.
  • Zpracování stanov a vytištění jejich konečné verze každému vlastníku.
  • Zajištění účasti notáře na první schůzi shromáždění vlastníků, včetně notářského zápisu ze schůze a zpracování návrhu na zápis společenství vlastníků do rejstříku společenství vlastníků jednotek.
  • Účast zástupce společnosti na první schůzi shromáždění.
  • Poradenství k této problematice.
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů