Elektronickáspráva

Služby v oblasti elektronická správa

Služba spočívá v zavedení a administraci webových stránek klientů. Zde jsou k dispozici všechny základní dokumenty a aktuální informace a aktuální výstupy z databází, veškeré potřebné kontakty a přímý vstup do diskusního fóra a e-mailové komunikace správce.

Výhody

 • rychlá a přehledná elektronická komunikace
 • informace kdykoliv k dispozici
 • datové výstupy přímo do Vašeho počítače
 • maximální omezení osobních návštěv – už žádné zbytečné cesty a čekání
 • zvýšení transparentnosti správy
 • snadná kontrola činnosti správce i volených orgánu klienta
 • možnost okamžité reakce na podněty
 • efektivnější komunikace s vlastníky nemovitostí a nájemci (zvláště těmi, kteří pobývají mimo dané město nebo v zahraničí)
 • faktické zlepšení komunikace na úrovni vlastník-správce-nájemce

Internetové stránky standardně obsahují následující položky, konečný rozsah se upravuje samozřejmě individuálně s ohledem na konkrétní požadavky vlastníků.

Hlavní stránka

 • základní informace o vlastníkovi nemovitosti (jméno/název, adresa, volené orgány, kontakty, bankovní spojení, lokalizace na mapě, foto)
 • pozvánky na členské schůze
 • kontakty na správce, havarijní služby a dispečinky veřejných sítí (voda, kanalizace, elektro, plyn, teplo)
 • hlášení závad správci (propojení e-mailu správce a vlastníka)
 • ostatní hlášení správci (počty osob, změny úhrad, kontaktů apod. (propojení e-mailu správce)

Základní dokumenty

 • odkaz na aktuální výpis z obchodního rejstříku (družstva/společenství)
 • odkaz na aktuální výpis z katastru nemovitostí
 • stanovy (družstva/společenství vlastníků)
 • prohlášení o rozdělení práva k nemovitosti na vlastnictví jednotek (společenství vlastníků)
 • domovní řád
 • požární řád
 • pravidla pro rozúčtování služeb

Zápisy

 • ze schůzí nebo shromáždění (družstvo, společenství)
 • ze zasedání představenstev nebo výborů
 • zápisy kontrolních komisí

Seznamy

 • seznamy vlastníků, družstevníků a nájemců vč.počtu hlášených osob
 • telefonní a e-mailový adresář

Dokumenty ke stažení

různé formuláře pro hlášení změn apod.

Aktuality

 • sdělení představenstva (výboru)
 • sdělení správce
 • diskuzní fórum
 • elektronické referendum
 • oznámení o konání schůzí představenstev, výborů
 • oznámení o konání členských schůzí, shromáždění
 • aktuální výstupy z databázového systému správce
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů