Ostatníslužby

Zprostředkování pojištění nemovitostí

Společnost je registrovaným pojišťovacím zprostředkovatelem. Nabízí zprostředkovánípojištění domu za výhodné podmínky u stabilního pojišťovacího ústavu ALLIANZ pojišťovna a.s.. Znalost silných a slabých stránek bytových domů nám umožňuje připravit optimální nabídku na míru Vašemu domu.

Pokud se na nás obrátíte, rádi vám zpracujeme nabídku pojištění podle vašeho zadání.

Vymáhání dluhů nájemců a vlastníků jednotek

  • Na základě dlouholetých zkušeností  vám nabízíme služby, týkající se pomoci  ve vymáhání dlužného nájemného a nedoplatků ze služeb spojených s užíváním bytu za nájemci družstevních bytů a nájemních bytů ve vlastnictví právnických a fyzických osob, a dále dluhů vzniklých s užíváním  bytové jednotky ve společenství vlastníků.
  • kvalifikované předžalobní upomínky, vyčíslení zákonného příslušenství pohledávky
  • prověření dlužníků v insolvenčním rejstříku
  • příprava a sepis žalob, návrhů na vydání  platebního rozkazu
  • příprava a sepis žalob na vyklizení bytu
  • sepis a  podání návrhu na exekuci nebo výkon rozhodnutí
  • přihlášení pohledávky věřitele do insolvenčního řízení
  • návrh na zřízení soudcovského zástavního práva v případě vlastnictví nemovitosti
  • zajištění zastoupení  advokáta  v řízení před soudem

Provádění zápisů změn do veřejného rejstříku

Bytové družstvo

Bytové družstvo doloží zápis z členské schůze  včetně prezenční listiny s usnesením o volbě členů statutárního orgánu. Bytové družstvo doloží k provedení zápisu změny členů statutárního orgánu v obchodním rejtříku osobní údaje  nově zvolených členů a v případě odstoupení stávajícího člena  statutárního orgánu během funkčního období jeho písemné odstoupení

Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků doloží zápis ze shromáždění vlastníků  včetně prezenční listiny s usnesením o volbě členů statutárního orgánuSpolečenství vlastníků doloží k provedení zápisu změny členů statutárního orgánu v rejstříku společenství osobní údaje  nově zvolených členů a v případě odstoupení stávajícího člena statutárního orgánu během funkčního období jeho písemné odstoupení

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů