Novinky

GDPR 30. 3. 2022

Vážení zákazníci,

obracíme se na Vás ve věci nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, běžně označovaného zkratkou GDPR. K tomuto nařízení je v současné době poslaneckou sněmovnou projednáván vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů. Tato nová právní úprava nahradí s účinností od 25.5.2018 platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který v současné době upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.

Nová právní úprava nepřináší nějakou revoluci v ochraně osobních údajů a to minimálně v případě SVJ a BD. Dle naších předběžných závěrů se nová právní úprava sice dotkne i SVJ a BD, ale nikoli v takové míře, jako jiných subjektů, které zpracovávají osobní údaje velkého množství osob, automatizovaně apod. (např. banky, nemocnice, úřady apod.). Nicméně se na novou právní úpravu připravujeme a s právní službou jednáme o zajištění těch kroků, které jsou pro SVJ a BD nezbytné. Konkrétně půjde například o vytvoření dokumentace (vnitřní směrnice každého subjektu, který zpracovává osobní údaje), který bude specifikovat na jedné straně ony osobní údaje, které zpracovává, a dále okruh oblastí, pro které tyto osobní údaje zpracovává. SVJ a BD zpracovávají osobní údaje na základě zákona a pokud nebudou požadovat další osobní údaje, tak nepotřebují souhlas subjektu údajů.

Nadále budeme sledovat vývoj právní úpravy, zejména tedy zákonodárný proces přijímání nového zákona o zpracování osobních údajů a jeho obsah. Je naším záměrem Vám přibližně na přelomu měsíců dubna a května poskytnout další informace, případně již onu nezbytnou dokumentaci, aby SVJ a BD, která spravujeme, měla oblast osobních údajů v souladu s novou právní úpravou.

Váš správce LAER.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů