Likvidace bytového družstva

Po vzniku společenství vlastníků jednotek

Je to zcela logický úkon, protože současná existence družstva a společenství vlastníků je nehospodárná a zbytečná. Společenství po svém vzniku začne plnit funkci správce, kterou do té doby vykonávalo družstvo. Družstvo tak přestane být užitečné, přesto ale musí vést účetnictví, členskou evidenci, sestavovat účetní závěrky, svolávat členskou schůzi a předkládat jí závěrky ke schválení a mnoho dalšího. Není zde možné vysvětlit stručně veškeré důvody pro likvidaci družstva, stejně jako veškeré úkony, které musí být v průběhu likvidace učiněny.  Likvidace družstva je ale velmi zdlouhavý proces a málokdy se jej povede dokončit v kratším termínu než 1 rok.

Postup:

  1. zpracování programu jednání schůze BD
  2. zajištění notáře
  3. konzultace potřebných listin k jednání
  4. zajištění osoby likvidátora
  5. řízení jednání - vyhlášení likvidace
  6. podání návrhu na zápis likvidátora
  7. provedení všech úkonů likvidátora
  8. příprava jednání, závěrečné schůze BD - ukončení likvidace
  9. zpracování návrhu na výmaz BD z rejstříku OS včetně příslušných listin


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů