Smlouvy o převodu jednotek

Byty, nebytové prostory

 • Zpracování prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
 • Po zpracování prohlášení se tento dokument zapíše vkladem do veřejného seznamu katastru nemovitostí.
 • Po provedení zápisu prohlášení v katastru nemovitostí dojde k uzavírání  smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví.
 • První tři  smlouvy budou podány na katastr nemovitostí a bude se čekat na jejich  zapsání.
 • V okamžiku, kdy bude v katastru zapsán třetí vlastník, dojde k založení se společenství vlastníků , které se zapíše se do veřejného rejstříku společenství vlastníků.
 • Až po zápisu společenství vlastníků v rejstříku může být pokračováno v zápisech dalších smluv do katastru nemovitostí.
 • V případě převodů družstevních bytů do osobního vlastnictví všem členům družstva po podepsání jednotlivých smluv, rozhodne členská schůze družstva o likvidaci družstva a zvolí likvidátora, který bude zařizovat veškeré nutné kroky k účetní likvidaci družstva.
 • Družstvo muže být účetně zlikvidováno v okamžiku, kdy nemá žádný nemovitý majetek (až po převedení všech bytů do osobního vlastnictví) a žádné závazky. Likvidace družstva skončí jeho výmazem v obchodním rejstříku.

Časový harmonogram převodu jednotek do osobního vlastnictví

 1. zaměření jednotlivých jednotek a zpracování prohlášení  – do 1 měsíce
 2. zápis prohlášení  v katastru nemovitostí – do 1 měsíců
 3. podepsání smluv o převodu do osobního vlastnictví a jejich zapsání do katastru nemovitostí – do 2 měsíců od zápisu společenství vlastníků do rejstříku


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů